REHABILITACJA W WODZIE METODĄ HALLWICKJest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych.
Głównym celem tej metody jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego poruszania się 
i przebywania w wodzie, co osiąga się poprzez nauczenie kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie. 

Metoda Halliwick jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii wodnej i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. normalnych na ladzie.


Filozofia

  • uczymy początkowo dobrego samopoczucia w wodzie

  • pływakom asystują przeszkoleni instruktorzy, nie używamy żadnych pomocy wypornościowych

  • uczymy w wodzie każdego na tym samym poziomie

  • używamy imion - wszyscy jesteśmy równi w wodzie

  • uczymy powoli, w tempie stosownym dla pływaka, zachęcamy do postępów, ale nie używamy żadnej presji

  • uczymy w logicznym porządku, upewniając się, że wszystkie kolejne kroki są udoskonalone

  • kładziemy nacisk na umiejętności, nie na niepełnosprawność

  • stawiamy na radość i przyjemność, większość aktywności jest w formie zabawy

  • myślimy pozytywnie - wszyscy jestemy pływakami

  • pracujemy w grupach, pływacy zachęcając się nawzajem, a nowym, istruktorom pomagają inni z większym doświadczeniem

10 PUNKTOWY PROGRAM:
 - przystosowanie psyhiczne
- niezależność
- kontrola rotacji poprzecznej
- kontrola rotacji wzdłużnej
- kontrola rotacji łączonej
- wypór
- równowaga w bezruchu
- ślizg w turbulencjach
- proste przemieszczenie się i podstawowy styl pływacki 
 
biuro@arka-reh.com
OŚRODEK 606905883
SKLEP 606371361
Strony internetowe
 
Licznik odwiedzin:1352