METODA BOBATH
 

Metoda o charakterze neurorozwojowym, opracowana w latach czterdziestych przez małżeństwo pochodzenia czeskiego mieszkające w Londynie: Berta Bobath - fizjoterapeutka i dr Karel Bobath - lekarz. Podstawą stosowania metody jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka.

 

Koncepcja początkowo stosowana była tylko w terapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi, natomiast z upływem kilku latach uznano, że metoda ta prawidłowo opracowana i zróżnicowana może być z powodzeniem zastosowana u dorosłych z patofizjologią ośrodkowego układu nerwowego.

 

Diagnostyka odbywa się w trakcie procesu terapii i jest oceną możliwości funkcjonalnych pacjenta. Terapeuta poprzez obserwacje umiejętności chorego w trakcie wykonywania celowego, zaplanowanego zadania ruchowego, obserwuje zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego , zaczyna dokonywać analizy jakości ruchów, przygląda się kontroli postawy chorego oraz ruchom ukierunkowanym na zadania. Wszystko zostaje zebrane, zapisane i udokumentowane a następnie buduje się strategię postępowania z pacjentem.

 

Terapia skupia się na przystosowaniu pacjenta do partycypacji w życiu codziennym z uwzględnieniem jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń zachowań oraz kontroli motorycznej.

 

W pracy metodą Bobath kładzie się szczególny nacisk na:

  • normalizację i torowanie prawidłowego napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy,
  • dynamiczne prowadzenie pacjenta w kierunku samodzielności poprzez zwiększenie jego własnej aktywności,
  • przygotowanie pacjenta za pomocą określonych ćwiczeń do realizacji konkretnych czynności dnia codziennego,
  • dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych oraz uzyskania kontrolowanych ruchów selektywnych,

 

Powyższe cele uzyskuje się na drodze terapii funkcjonalnej, która przebiega w sposób zaplanowany, zadaniowy, przyjemny dla pacjenta, ukierunkowany na jego satysfakcję z rezultatów terapii, co następnie przekłada się możliwości uczestnictwa w życiu codziennym.

 
 
biuro@arka-reh.com
OŚRODEK 606905883
SKLEP 606371361
Strony internetowe
 
Licznik odwiedzin:836