FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI

Nasze ręce to doskonały wytwór natury, jest najbardziej precyzyjnym narzędziem dzięki któremu badamy, poznajemy świat. Dotykamy, odczuwamy, nawet rozmawiamy za ich pośrednictwem. Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń, przewodnikiem w procesie uczenia się,  umożliwiają nam one wszechstronny rozwój oraz nabywanie rozmaitych umiejętności. Dzięki nim „ smakujemy” świat,  kontaktujemy się z bliskimi, wyrażamy nasze emocje, dzięki nim zachwycamy innych naszymi wytworami. Potrafimy opanować trudną sztukę pisania… i nie tylko.
Ręce nie funkcjonują jednak w odosobnieniu. Powiązane są z tułowiem dzięki czemu uzyskują stabilizację podczas ruchów ramienia i samej ręki. Owa stabilizacja konieczna jest podczas wykonywania mniej lub bardziej precyzyjnych ruchów ręką – podczas manipulacji, posługiwania się narzędziami oraz pisania. W innych sytuacjach zapoczątkowują ruch tułowia, umożliwiają zmianę pozycji. Ręka funkcjonuje w ścisłej korelacji ze wzrokiem, czego zwieńczeniem jest doskonała w swej formie i funkcji koordynacja wzrokowo- motoryczna.

      Ręce działają harmonijnie wiernie słuchając naszych poleceń. Możliwe to jest dzięki kontroli wyższych ośrodków korowych którym ręka podlega.

Terapia ręki to zagadnienie bardzo szerokie czerpiące wiedzę z różnych dziedzin. Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują.
   Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, poczynając od głowy przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłonią. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, bardziej precyzyjnymi.

   Również opanowywanie czynności motorycznych podlega wspomnianym etapom rozwojowym. Początkowo dziecko osiąga umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowe,  wraz z którymi doskonali się sprawność małej motoryki. Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych.

 Terapia ręki ma na celu  usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.
   Sukces w procesie terapii ręki zależy od właściwej oceny problemu, uchwyceniu czynników zaburzających pracę rąk oraz ułożeniu na tej podstawie optymalnego planu terapeutycznego odwołującego się do etapów nabywania umiejętności poznawczo – motorycznych.

   Czynników zaburzających i utrudniających pracę ręki jest bowiem bardzo wiele, nie zawsze jednak należy ich szukać w samej ręce!
 

 
 
biuro@arka-reh.com
OŚRODEK 606905883
SKLEP 606371361
Strony internetowe
 
Licznik odwiedzin:1348